manh_quynh___10_nam_tinh_khuc

Acheter via Internet ici

Kẻ Sầu Đời. 10 Tình Khúc Mạnh Quỳnh

1. Bạc Tình Ca
2. Tôi Vẫn Yêu Em
3. Kẻ Sầu Đời
4. Nỗi Đau Tình Phụ
5. Lời Cuối Cho Em
6. Hãy Khóc Đi Em
7. Tủi Thân
8. Trọn Mối Tình Si
9. Vì Tôi Nghèo
10. Tâm Sự Người Hát Nhạc Buồn