tan_co_2

(Acheter ce CD via Internet ici)

Cánh Cò Quê Hương. Tân Cổ Đặc Biệt 2

1. Kiếp Tình Chung - Hương Thủy, Mạnh Quỳnh
2. Con Cò Trắng - Hương Lan, Duy Trường
3. Lối Thu Xưa - Phi Nhung, Mạnh Quỳnh
4. Phải Em Lý Ngựa Ô - Hương Thủy, Mạnh Quỳnh
5. Thương Em - Hương Lan, Duy Trường
6. Quê Em Mùa Nước Lũ - Hương Lan, Hà My
7. Mong Em Còn Ngày Mai - Mạnh Quỳnh, Tâm Đoan
8. Mẹ Dạy Con - Hương Lan