quang dung

1. Tim Anh Trôi Về Em - Quang Dũng
2. Nhớ - Quang Dũng
3. Đêm Huyền Diệu - Quang Dũng
4. Lỡ Yêu Em Rồi - Quang Dũng
5. Dạ Khúc - Quang Dũng
6. Khi - Quang Dũng
7. Trong Giấc Mơ Em - Quang Dũng
8. Tiếng Sóng - Quang Dũng
9. Phía Tối Tăm Hồn Tôi - Quang Dũng
10. Cõi Mơ Dịu Êm - Quang Dũng
11. Tình - Quang Dũng

Chieu mot minh qua pho - Quang Dung (PBN 87)