hoailinhdvda

01. Nói Với Em - Nhóm Nhật Nguyệt, Sun Light, Vũ Ðoàn Bước Nhảy
02. Hài Kịch : Hoài Linh Và Gánh Xiếc -

      Bảo Quốc, Hoài Linh, Ngọc Tuyên, Thúy An, Mập Anh, Mập Em
03. Trả Lại Cho Nhau - Quang Vinh
04. Hài Kịch : Ðạo Diễn Kỳ Tài - Hoài Linh, Hữu Lộc, Lê Hoàng, Trà My, Phi Nga
05. Hài Kịch : Ðèo Gió Hú - Hoài Linh, Chí Tài, Văn Long
06. Trai Tài Gái Sắc - Hoài Linh, Cẩm Ly, Vũ Ðoàn Bước Nhảy
07. Hài Kịch : Chồng Ghen - Hoài Linh, Hoàng Sơn, Thúy Nga
08. Hài Kịch : Thằng Mắm Con Muối - Hoài Linh, Thanh Hằng, Việt Hương
09. Khúc Hát Mừng Sinh Nhật - Toàn Thể Nghệ Sĩ, Ca Sĩ
 

(Acheter ce DVD via Internet ici)