TNCD394_470

(Acheter ce CD via Internet ici)

01. Ðập Vỡ Cây Ðàn
02. Ðừng Nhắc Chuyện Lòng
03. Chuyện Ba Mùa Mưa
04. Bài Ca Kỷ Niệm
(Hát Với Minh Tuyết)
05. Ðau Xót Lý Con Cua
(Hát Với Quỳnh Dung)
06. Tân Cổ Lỡ Hẹn
07. Tình Em Xứ Quảng
08. Chuyện Tình Nơi Làng Quê (Hát Với Hương Thủy)
09. Nhật Ký Của Hai Ðứa Mình
10. Cánh Thư Bằng Hữu
11. Tiễn Bạn Lên Ðường
12. Tình Em Là Ðại Dương